Vznik Znaleckéhoportálu.cz

Vznik Znaleckéhoportálu.cz

08Zář 2011
Napsal uživatel Znaleckýportál.cz 
PDFTiskEmail
logo pro clankyV krátkém článku zde popíši, co mě vedlo k založení Znaleckéhoportálu.cz. Asi prvotním impulsem byla diplomová práce, kterou jsem vypracoval na Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně s názvem „Aktuální otázky znalecké činnosti“. Záměr práce bylo zjištění, co znalcům obecně vadí na znalecké činnosti a co by změnili. Někteří z Vás si možná vzpomenou, že na můj e-mail reagovali. Obeslal jsem všechny znalce, kteří měli uvedenu adresu elektronické pošty na portálu Ministerstva spravedlnosti České republiky. V době, kdy jsem zpracovával databází znalců, bylo ke dni 30. 12. 2010 zapsáno 10 358 znalců, adresu elektronické pošty mělo 6 849 z Vás. Těchto 6 849 adres jsem použil a obeslal Vás. Zpátky se mi vrátilo 440 odpovědí a z toho po roztřídění bylo použitelných 249 odpovědí. A Vaše odpovědi mě dovedly k myšlence založení toho portálu.

Prvotním úkolem Znaleckého portálu je výměna informací a zkušeností mezi znalci a nejen mezi nimi.

Tolik asi ke vzniku Znaleckého portálu, další krátký článek bude o zasílání a prezentování článků na portálu.  

                                                                                                                     
                                                                                                                           Ing. Petr Škoch

Zpět na Znalectví - obecně

Pokud máte zájem přidat komentář ke článku, musíte se nejdříve přihlásit na hlavní stránce nebo zaregistrovat.

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.