Kontakt

Kontakt

Ing. Petr Škoch, zakladatel Znaleckéhoportálu.cz

Kontakt
Email: Tato adresa je chráněna před spamboty, musíte povolit Javascript abyste ji viděli.
Mobil: +420 608 332 019 (Prosím, volejte po 17:00)
http://www.znaleckyportal.cz

Informace: Myšlenkou Znaleckéhoportálu.cz je sjednocení znalecké komunity, výměna zkušeností a zefektivnění znalecké činnosti v ČR. Znalecký portál je určen
znalcům, odhadcům, znaleckým ústavům a všem, kteří se tomuto oboru věnují
k svobodnému vyjádření v podobě článků a diskuzí. Dále bude portál sloužit
k prezentaci jednotlivých komor a asociací a jako kalendář různých konferencí,
seminářů a školení.

Pokud budete mít zájem o životopis zakladatele Znaleckéhoportálu.cz, kontaktujte nás přes Kontaktní formulář.

Kontaktní formulář

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.