Podmínky používání

10Zář 2011
Napsal uživatel Znaleckýportál.cz 
PDFTiskEmail
1. Provozovatelem internetových stránek www.znaleckyportal.cz je Ing. Petr Škoch, (dále jen „Vlastník“), která je v souladu se zákonem
    č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „Autorský zákon“) oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

2. Bez souhlasu Vlastníka není dovoleno užívat stránky www.znaleckyportal.cz jinak než pro vlastní potřebu (a to jak v celku, tak jejich
    jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Vlastníka v souladu s Autorským zákonem. Přístup na stránky
    www.znaleckyportal.cz a jejich užití je bezplatné.

3. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Vlastníka do technické podstaty či obsahu stránek www.znaleckyportal.cz.
    Pouze Vlastník má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.

4. Návštěvník se zavazuje, že při používání těchto stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat
    v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami.

5. Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k částečné či úplné nefunkčnosti stránek www.znaleckyportal.cz.
    Dále může dojít také ke změně či zrušení poskytovaného obsahu nebo služeb. Uvedené skutečnosti nezakládají návštěvníkovi stránek
     www.znaleckyportal.cz nárok na náhradu škody.

6. Vlastník nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím
    stránek www.znaleckyportal.cz.

7. S výjimkou těchto Podmínek nemá zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.znaleckyportal.cz povahu žádného
    právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Vlastníkem a uživatelem sítě Internet, pokud nebude v jednotlivých
    případech uvedeno jinak.

Podmínky byly zveřejněny dne 10. 09. 2011.

Ing. Petr Škoch, provozovatel Znaleckéhoportálu.cz, www.znaleckyportal.cz