Znaleckýportál.cz a jeho využití v praxi

13Kvě 2012
Napsal uživatel Ing. Petr Škoch 
PDFTiskEmail
1  VZNIK ZNALECKÉHOPORTÁLU.CZ

01Podnět pro vznik projektu internetových stránek s názvem Znaleckýportál.cz vyplynul z diplomové práce s názvem „Atuální otázky znalecké činnosti“, kterou autor tohoto příspěvku vypracoval na Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně v roce 2011. Cílem diplomové práce bylo zjistit, co řadovým znalcům obecně vadí na znalecké činnosti. Aby bylo docíleno částečného pohledu na tuto problematiku, částečného proto, protože se dalo předpokládat, že většina znalců nebude ochotna spolupracovat, bylo osloveno elektronickou poštou 6 849 znalců z celé České republiky. Na tento dotaz reagovalo 440 znalců a po prostudování došlých odpovědí bylo k dalšímu zpracování použito 249 odpovědí. Nikde v odpovědích nebylo přímo uvedeno, že by stálo za úvahu vytvoření podobných stránek, ale došlé odpovědi k tomu nepřímo vedly. Mezi často se opakující odpovědi bylo nedostatečné vzdělání u osob vykonávajících znaleckou činnost, nedostatečné celoživotní vzdělávání, nutné přezkušování znalců, znalci nemají jasno v legislativních otázkách a další. Z těchto výše uvedených podnětů byl vytvořen Znaleckýportál.cz. V září roku 2011 začaly práce na vytvoření oficiální podoby informačních internetových stránek. Přes veškeré komplikace byly dokončeny do dnešní podoby v únoru roku 2012. V únoru 2012 začalo i první rozesílání informačního e-mailu o vzniku znaleckým organizacím a znaleckým ústavům. Jak znalecké organizace, tak znalecké ůstavy ale projevily minimální zájem o Znaleckýportál.cz. Větší zájem naopak nastal v době, kdy začalo obesílání řadových znalců, kterých se v březnu roku 2012 obeslalo 7005. V tomto měsíci Znaleckýportál.cz zaznamel rekordní počet zobrazení, tj. 13 213. Na internetových stránkách jsou již zobrazeny články, semináře a vytvořeno několik diskuzí. Pro Znaleckýportál.cz bylo vytvořeno logo [Obr. 1], jehož podobou se autor inspiroval ze zahraničí a dále grafická podoba návrhu názvu stránek [Obr. 2].   


                                                                      01

                                                                                 Obr. 1  Logo Znaleckéhoportálu.cz
 
                                                                      02

                                                                                Obr. 2  Grafický návrh názvu stránek


2  CÍL A ÚČEL ZNALECKÉHOPORTÁLU.CZ

Hlavním úkolem Znaleckéhoportálu.cz je shromáždění informací na jednom místě, vytvoření vědomostní pokladnice a znalostní křižovatky, výměna informací a zkušeností mezi znalci v podobě diskuzí a článků; snížení neznalosti, zlepšení veřejného mínění o znalcích a částečně i reklama pro znalce či znalecký ústav. Dále sdílení informací o konferencích, školeních, seminářích, kurzech apod. Znaleckýportál.cz není určen nejen znalcům, ale i odhadcům, pracovníkům veřejné správy a všem dalším, kteří se v podobné sféře pohybují, nebo se o ni zajímají.

Hlavním cílem tedy je shromáždění:·       
Více informací je uvedeno v bodě 3.

3  OBSAH ZNALECKÉHOPORTÁLU.CZ

Znaleckýportál.cz obsahuje sedm základních sekcí:

3.1  Domů (Hlavní strana)

Hlavní strana je páteří Znalecképortálu.cz a je rozdělena na osm částí:
1)  Novinky – zde jsou uváděny aktuální novinky na Znaleckémportálu.cz. např. se zde informuje o přidání nového článku, semináře, znalce apod.
     [Obr. 3]
2)  Poradna pro občany – tento prvek je určen občanům (laické veřejnosti), kteří potřebují radu ve výběru znalce, znaleckého ústavu apod. [Obr. 3]

03
                                                                   Obr. 3    Hlavní strana - Novinky a Poradnu pro občany

3)  Nejnovější články – zde jsou uvedeny nejnovější články. [Obr. 4]
4)  Nejnovější diskuze – zde jsou uvedeny nejnovější diskuze. [Obr. 4]
5)  Přihlášení – zde je možnost vytvoření a následné přihlášení k účtu. [Obr. 4]

04                                                           Obr. 4    Hlavní strana – Nejnovější články, Nejnovější diskuze a Přihlášení

6)  Nejnovější odkazy – zde jsou uvedeny nejnovější odkazy. [Obr. 5]
7)  Nejbližší vzdělávací akce – zde jsou uvedeny nejbližší vzdělávací akce [Obr. 5]
8)  Zasílání novinek – Znaleckýportál.cz nabízí jednou týdně zasílání aktuálních novinek ze sekcí Diskuze, Články, Vzdělání, zaměstnání a Odkazy. Zaregistrování odebírání novinek je na hlavní stránce a stačí k němu vložit e-mail a potvrdit odebírání. Zrušení je možné opět na hlavní stránce se stejným postupem jako u přihlášení. [Obr. 5]

05
                                            Obr. 5    Hlavní strana – Nejnovější odkazy, Nejbližší vzdělávací akce a Zasílání novinek

Dále na Hlavní straně nalezneme:

06

                                   Obr. 6    Hlavní strana – Hledáte více informací?, Nejvíce navštěvované články a Nejnovější články

Důležitou součástí na konci Hlavní strany jsou Pravidla pro psaní diskuzí a komentářů. Každý, kdo chce Znaleckýportál.cz užívat, by si je měl nastudovat a dodržovat. [Obr. 7, Obr. 8]

07                                             Obr. 7    Hlavní strana – dole vpravo odkaz na Pravidla pro psaní doskuzí a komentářů

08-pravidla
                                                                 Obr. 8    Pravidla pro psaná diskuzí a komentářů

3.2  Diskuze (Dle oborů)

V této části je možné diskutovat podle oborů o problémech při vykonávání znalecké činnosti, při vypracovávání znaleckých posudků a předávat si tak zkušenosti, rady a cenné informace. Pokud má znalec zájem přispět do sekce diskuze, musí se nejdříve zaregistrovat a následně přihlásit na hlavní stránně Znaleckéhoportálu.cz. [Obr. 9] Před započetím přispívání do Diskuzí a vytváření komentářů u dikuzí je doporučené si prostudovat Pravidla pro psaní diskuzí a komentářů.

09-diskuze
                                                                               Obr. 9    Diskuze – hlavní strana

Na hlavní straně Diskuzí jsou uváděny poslední příspěvky. [Obr. 10]

10-diskuze
                                                                   Obr. 10  Diskuze – hlavní strana – poslení příspěvky

Založení diskuze. Nová diskuze se založí kliknutím na příslušný obor a dále kliknutím na tlačítko „Nové téma“. Pokud je v oboru více odvětví, do předmětu diskuze je vhodné na začátek napsat název odvětví, popř. specializace, kterého se diskuze týká. Tento popisek poslouží ke snadnější orientaci v diskuzích. [Obr. 11] Vzor názvu odvětví, specializace v předmětu diskuze, by mohl vypadat např. takto:"Stavebnictví, Stavby obytné: Název diskuze".

11-diskuze
                                                              Obr. 11  Grafická podoba Diskuzí, oboru Znalectví - obecně
 
3.3  Články (Dle oborů)

V této části mohou znalci, znalecké ústavy, komory či asociace a další osoby a organizace zdarma prezentovat své články. Znalci, Znalecké ústavy, Vysoké školy, Komory či asociace a další mohou své články zasílat na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a po schválení budou články uveřejněny. Články zde budou uloženy pro budoucí generace. Pro přispívající je toto zviditelnění (reklama) a vytvoření si dobré jména pro veřejnost. [Obr. 12] Po zaregistrování a přihlášení je možné u každého článku vytvořit komentář a volně se k článku vyjádřit – a to jak kladně, tak i záporně. [Obr. 13] Před započetím užívání komentářů u článku je doporučené si prostudovat Pravidla pro psaní diskuzí a komentářů.

12-clanky
                                                                                 Obr. 12  Články – hlavní strana

13-clanky-komentare
                              Obr. 13  Články – pohled na konec článku, kde je možno po zaregistrování a přihlášení přidat komentář

3.4  Vzdělání, zaměstnání

Tato část je rozdělena na dvě kategorie. [Obr. 14] První je Vzdělávání (Semináře, školení a konference). V této kategorii jsou zobrazovány aktuální konference, školení, kurzy a další vzdělávací akce týkající se všech oborů znalecké činnosti. [Obr. 15] A druhou kategorií je Zaměstnání, kde budou uváděny pracovní nabídky týkající se znalectví, odhadcovství ve státní sféře, znaleckých ústavech, finančních úřadech, finanční institucí, realitních kanceláří, finančních společností atd. Dále zde budou uváděny nabídky na vypracování znaleckých posudků. V době, kdy byl tento příspěvek připravován, byla tato část ve výstavbě. [Obr. 16]

  14-vzdelani a zamestnani
                                                                       Obr. 14  Vzdělání, zaměstnání - rozcestník

3.4.1  Vzdělání

Semináře, kurzy, školení a konference jsou na hlavní stránce Vzdělání řazeny od nejnověji přidaného. Podle data konání jsou uspořádány v jednotlivých oborech, kde na začátku je nejbližší konaný seminář, kurz a konference.

15-vzdelani
                                                                                   Obr. 15  Vzdělání – hlavní strana

3.4.2  Zaměstnání

16-zamestnani                                                                     Obr. 16  Zaměstnání – hlavní strana – ve výstavbě
  
3.5  Odkazy (Legislativa, zákony …)

V této části jsou uvedeny odkazy, které znalec používá dnes a denně. Jsou zde odkazy na jednotlivé zákony, vyhlášky, metodické postupy, zajímavé internetové stránky, programy využitelné ve znalectví, judikáty, literatura atd. Své tipy na užitečné odkazy mohou být zasílány na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a po vyhodnocení budou zveřejněny v části Odkazy. Do budoucna by zde měly být uvedeny sborníky z konferencí, vypracované ukázkové fiktivní posudky atd. Na hlavní stránce Odkazů se opět zobrazují nejnovější přidané odkazy. [Obr. 17]
  17-odkazy
                                                                      Obr. 17  Odkazy – hlavní strana

3.6  Katalog znalectví (Znalecké seznamy)

Na Znaleckémprotálu.cz je možnost zápisu do Katalogu znalectví, který je rozdělen na čtyři kategorie: Komory a asociace, Vysoké školy, Znalecké ústavy a Znalci. [Obr. 18] Tento zápis má informativní charakter a zároveň slouží jako reklama.  Někteří asi budou namýtat, že již jsou v podobném seznamu zapsáni, ale na Znaleckémportálu.cz, toto zapsání má i jiné využití. Pokud znalec, znalecký ústav apod. na stránkách uvede článek, propojí se jeho jméno pod článkem s jeho jménem uvedeným v sekci Katalogu znalectví. Čtenář tak bude o autorovi vědět základní informace
vč. oborů, ve kterých působí a bude ho moci s obdobným problémem kontaktovat. Dále jeho zápis bude využit při kontaktování občanem přes službu „Poradna“, kde znalec může získat nové kontakty a příp. zákazníky. Žádost o zapsání do Katalogu znalectví probíhá elektronicky přes e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo přes Kontaktní formulář v sekci Kontakty.

18-katalog znalectvi
                                                                     Obr. 18  Katalog znalectví – hlavní stránka

3.7  Kontakt (Napište nám)

V této části je uveden kontakt na Znaleckýportál.cz vč. Kontaktního formuláře. [Obr. 19, Obr. 20]

19-kontakt
                                                                       Obr. 19  Kontakt – hlavní strana s kontakty

20-kontakt
                                                               Obr. 20  Kontakt – hlavní strana s Kontaktním formulářem

4  PRO KOHO JE ZNALECKÝPOROTÁL.CZ URČEN?

Znaleckýportál.cz není určen jen pro znalce, znalecké ústavy, znalecké komory a asociace, ale i pro:

Zvláště pro studenty a začínající znalce by Znaleckýportál.cz mohl být přínosem. Jako u každého povolání, tak i u znalecké činnosti jsou začátky nelehké a tento portál by jim mohl pomoci při této důležité práci.


5  STATISTIKA

Zaregistrovaných znalců je 135 znalců, pro odebírání novinek je zaregistrovaných 125 znalců.

5.1  Statistika zájmu o vice informací po odeslání informačního e-mailu

O více informací po rozeslání informačního e-mailu projevilo zájem za období 6.3. – 6.4.2012  838 znalců. Za toto období se zaregistrovalo 135 znalců. Odebírání novinek se vyžádalo 125 znalců. Někteří znalci špatně pochopili oslovovací e-mail a proto počítám, že výše uvedené čísla se zvýší.

5.2  Statistika zobrazení stránek

5.2.1  Počet zobrazení stránek za vybraná období roku 2012

Začátkem vybraného období se rozumí datum, od kdy začalo sledování počtu zobrazení stránek. Rozesílání 7005 informačních e-mailů znalcům o vzniku Znaleckéhoportálu.cz začalo 6.3.2012. V Grafu 1 jsou na vodorovné ose x zobrazeny období, ze kterých byly získány počty zobrazení stránek a na svislé ose y počty zobrazení stránek.

                                                  Tab. 1    Počet zobrazení stránek za vybraná období roku 2012
                                                                     t1

g1
                                                                    Graf 1   Zobrazení stránek za vybraná období roku 2012

V Grafu 2 jsou na vodorovné ose x zobrazeny období, ze kterých byly získány počty zobrazení stránek a na svislé ose y počty zobrazení stránek za den.

                                                         Tab. 2    Počet zobrazení stránek za den vybraných období roku 2012
                                                                           t2

g2
                                                                  Graf 2   Zobrazení stránek za den vybraných období roku 2012

5.2.2  Zobrazení stránek za období 1.2. – 6.4.2012
V Grafu 3 je na vodorovné ose x zobrazeno období, ze kterého byl získán počet zobrazení stránek a na svislé ose y počty zobrazení stránek.

                                                                  Tab. 3    Zobrazení stránek za období 1.2. – 6.4.2012
                                                                          t3

g3
                                                                          Graf 3   Zobrazení stránek za období 1.2. – 6.4.2012

V Grafu 4 je na vodorovné ose x zobrazeno období, ze kterého byl získán počet zobrazení stránek a na svislé ose y počet zobrazení stránek za den.
                                                         
                                                               Tab. 4   
Počet zobrazení stránek za den v období 1.2. – 6.4.2012
                                                                               t4

g4
                                                      Graf 4   Počet zobrazení stránek za den v období 1.2. – 6.4.2012

5.3  Statistika počtu zobrazení nejnavštěvovanějších článků

V Grafu 5 je na vodorovné ose x zobrazeno číslo názvu článku (název článku je uveden v Tab. 5) a na svislé ose y počet zobrazení článku od jeho vložení na Znaleckýportál.cz.

                                                                  Tab. 5    Počet zobrazení nejnavštěvovanějších článků
                          t5

g5
                                                                  Graf 5   Počet zobrazení nejnavštěvovanějších článků


6  ZÁVĚR

O vzniku Znaleckéhoportálu.cz rozhodli znalci svými příspěvky již více než před rokem. Moje jednání bylo logickou reakcí na jejich podměty. V době, kdy se drtivá většina informací získává v elektronické podobě, by ani v tomto ohledu znalecká obec neměla zaostávat. Všechny, kteří si tento příspěvek přečtou, bych rád poprosil, aby nad projektem Znaleckéhoportálu.cz zapřemýšleli a pokud uznají za vhodné, Znaleckýportál.cz podpořili v podobě zakládání různých diskuzí, zasílání článků, užitečných odkazů, informací o konferencích, seminářích a školení.
Výše vyjmenovanou podporu můžeme jakkoliv rozvíjet, autor se nebrání žádným nápadům a připomínkám. Pokud zde budou zveřejňovány kvalitní a přínosné informace, portál bude mít zamýšlený úspěch a pomůže ke zlepšení práce znalců. Zkuste prosím dát šanci něčemu, co chce zlepšit kvalitu znalecké činnosti. Informace uvedené na Znaleckémportálu.cz zde budou uloženy nejen pro Vás, ale i pro další nastupující generaci znalců.

                                                                                                                            Příspěvek byl uveden na studentské konferenci JuFoS 2012

Zdroj: Literatura, zákony, vyhlášky, internetové stránky a komentáře
[1]  ŠKOCH, Petr. Aktuální otázky znalecké činnosti, diplomová práce. Vypracovaná na Vysokém učení technickém v Brně,
      Ústav soudního inženýrství. Rok vyparování diplomové práce 2011. Počet stran 90.