Stavebnictví

Datum: 03. 02. 2016
Časový harmonogram: 9:00 - 16:00 ( registrace od 8:30 hod.)
Místo konání: Konferenční centrum VŠCHT Praha 4 - Kunratice, Chemická 952, objekt "SÁZAVA"
Přednášející: Ing. Jan Ficenec, Ph.D.; doc. Ing. František Kulhánek, CSc.; Ing. Petr Lorenc; doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc.
Datum: 25. - 28. 01. 2016
Časový harmonogram: 8:00 - 17:00 (začátek kurzu v pondělí 25.1.2016 v 10:00 hod., registrace od 9:30 hod.)
Místo konání: Konferenční centrum VŠCHT Praha 4 - Kunratice, Chemická 952, objekt "SÁZAVA"
Přednášející: prof. Ing. Juraj Bilčík, CSc.; doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc.; doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Jan Hromádko; Mgr. Ing. David Jedinák; prof. Ing. Pavel Novák, CSc.; Ing. Václav Pumpr, CSc.; Ing. Richard Schejbal; Ing. Petr Tůma, Ph.D.; Ing. Jiří Zmek
Datum: 15. 02. 2016
Časový harmonogram: 9:00 - 16:00 (registrace od 8:30 hod.)
Místo konání: Konferenční centrum VŠCHT Praha 4 - Kunratice, Chemická 952, objekt "SÁZAVA"
Přednášející: doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Václav Pumpr, CSc.; Ing. Richard Schejbal; Ing. Miloslav Smutek, Ph.D.
Datum: 16. 02. 2016
Časový harmonogram: 9:00 - 16:00 (registrace od 8:30 hod.)
Místo konání: Konferenční centrum VŠCHT Praha 4 - Kunratice, Chemická 952, objekt "SÁZAVA"
Přednášející: doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Jana Margoldová, CSc.; Ing. Milada Mazurová
Datum: 23. 02. 2016
Časový harmonogram: 9:00 - 16:00 (registrace od 8:30 hod.)
Místo konání: Konferenční centrum VŠCHT Praha 4 - Kunratice, Chemická 952, objekt "SÁZAVA"
Přednášející: Ing. Ladislav Bukovský; Dr. Eduard Justa; Ing. Jiří Picek; Ing. Petr Ptáček, Ph.D.; Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Datum: 22. 02. 2016
Časový harmonogram: 9:00 - 16:00 (registrace od 8:30 hod.)
Místo konání: Konferenční centrum VŠCHT Praha 4 - Kunratice, Chemická 952, objekt "SÁZAVA"
Přednášející: doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc.; Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Datum: 27. 01. 2015
Časový harmonogram: 9:00 - 16:00 (registrace od 8:30 hod.)
Místo konání: Konferenční centrum VŠCHT Praha 4 - Kunratice, Chemická 952, objekt "SÁZAVA"
Přednášející:  doc. Ing. František Kulhánek, CSc.; Ing. Petr Lorenc; Ing. Jan Ficenec, Ph.D.; doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc.
Datum: 28. 01. 2015
Časový harmonogram: 9:00 - 16:00 (registrace od 8:30 hod.)
Místo konání: Konferenční centrum VŠCHT Praha 4 - Kunratice, Chemická 952, objekt "SÁZAVA"
Přednášející:  Ing. Kamil Franc; Ing. Václav Šanda; Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Datum: 09. - 10.  02. 2015
Časový harmonogram: pondělí 9.2.2015: 10:00 - 17:00 hod. registrace od 9:30 hod.;
                                         
úterý 10.2.2015: 8:00 - 16:00 hod.
Místo konání: Konferenční centrum VŠCHT Praha 4 - Kunratice, Chemická 952, objekt "SÁZAVA"
Přednášející: doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Jan Hromádko; doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc.; Ing. Richard Schejbal; Ing. Jan Zelenka; Ing. Petr Tůma, Ph.D.; Ing. Jiří Zmek
Datum: 11. 02. 2015
Časový harmonogram: 9:00 - 16:00 hod., registrace od 8:30 hod.
Místo konání: Konferenční centrum VŠCHT Praha 4 - Kunratice, Chemická 952, objekt "SÁZAVA"
Přednášející: Ing. Hana Geiplová; Ing. Petr Ptáček, Ph.D.; doc. Ing. Milan Vašek, CSc.
Strana 1 z 3

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.