Ekonomika

Datum:
22. 01. 2015

Místo konání:
Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 - Žižkov
Zasedací místnost č. 20 Nová budova (přízemí)
Datum:
První soustředění probíhá v termínu 25. - 28.3.2012 (na kurz je nutné se přihlásit do 20.8.2012,
jedná o 2 týdenní soustředění)
Datum:
První soustředění probíhá v termínu 14. - 18.10.2012 (na kurz je nutné se přihlásit do 20.8.2012,
jedná o 1 týdenní soustředění)
Termín konání:
4 semestrální kurz, který aktuálně probíhá od září - října roku 2012 a bude končit v červnu roku 2014. Průběžně se zjisťuje zájem o tento kurz v dalších letech.
Datum:
První soustředění probíhá v termínu 1. - 5.10.2012 (na kurz je nutné se přihlásit do 20.8.2012,
jedná o 7 týdenních soustředění)
Datum:
Zahájení kurzu 23.11.2012 (na kurz je nutné se přihlásit do 19.10.2012)
Datum:
Zahájení kurzu 11.10.2012 (na kurz je nutné se přihlásit do 31.07.2012)
Datum:
Zahájení kurzu 16.10.2012 (na kurz je nutné se přihlásit do 31.07.2012)
Datum:
Zahájení kurzu 18.10.2012 (na kurz je nutné se přihlásit do 31.07.2012)
Místo konání:
Vysoká škola ekonomická v Praze, náměstí W. Churchilla 4, Praha 3.
Strana 1 z 2

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.