Vzdělání

Vzdělání

Semináře, kurzy, školení a konference jsou na hlavní stránce řazeny od nejnověji přidaného.
Podle data konání jsou uspořádány v jednotlivých oborech, kde na začátku je nejbližší konaný seminář, kurz a konference.

Datum:
Kurz se otvírá každoročně a nyní již probíhá. Pro více informací o konání kurzu použijte kontakty, které jsou uvedeny na konci dokumentu s informacemi o kurzu. Informace zde
Datum: 17. 02. 2015
Časový harmonogram: 9:00 - 16:00 hod., registrace od 8:30 hod.
Místo konání: Konferenční centrum VŠCHT Praha 4 - Kunratice, Chemická 952, objekt "SÁZAVA"
Přednášející: Ing. Luboš Káně; Ing. Zdeněk Vávra
Datum:
Pro zjištění více informací o termínech konání kurzu použijte kontakty, které jsou uvedeny na konci dokumentu s informacemi o kurzu. Informace zde
Datum: 18. 02. 2015
Časový harmonogram: 9:00 - 16:00 hod., registrace od 8:30 hod.
Místo konání: Konferenční centrum VŠCHT Praha 4 - Kunratice, Chemická 952, objekt "SÁZAVA"
Přednášející: Ing. Marcela Pavlová
Datum:
Kurz probíhá 13.09.2012 - 26.06.2014 (na kurz je nutné se přihlásit do 07.09.2012)
Datum: 9. - 12. 03. 2015
Místo konání: Konferenční centrum VŠCHT Praha 4 - Kunratice, Chemická 952, objekt "SÁZAVA"
Přednášející: prof. Ing. Juraj Bilčík, CSc.; doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc.; doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Jan Hromádko; Ing. Pavel Hrůza; Ing. Václav Pumpr, CSc.; Dana Školová; Ing. Petr Tůma, Ph.D.; Ing. Jiří Zmek
Datum:
Kurz probíhá 25.09.2012 - 25.06.2013 (na kurz je nutné se přihlásit do 21.09.2012)
Datum: 23. 03. 2015
Časový harmonogram:
9:00 - 16:00 hod., registrace od 8:30 hod.
Místo konání: Konferenční centrum VŠCHT Praha 4 - Kunratice, Chemická 952, objekt "SÁZAVA"
Přednášející: doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc; Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Datum: 25. 03. 2015
Časový harmonogram:
9:00 - 13:00 hod., registrace od 8:30 hod.
Místo konání: Konferenční centrum VŠCHT Praha 4 - Kunratice, Chemická 952, objekt "SÁZAVA"
Přednášející: Mgr. Ing. David Jedinák
Datum: 31. 03. 2015
Časový harmonogram:
9:00 - 13:00 hod., registrace od 8:30 hod.
Místo konání: Konferenční centrum VŠCHT Praha 4 - Kunratice, Chemická 952, objekt "SÁZAVA"
Přednášející: Mgr. Ing. David Jedinák

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.