Poptávka znaleckých posudků, odhadů a konzultací

Poptávka znaleckých posudků, odhadů a konzultací

Specifikace: výtvarná díla v domácnosti
Termín vyhotovení znaleckého posudku: co v nejbližším termínu
Cena: dohodou
Specifikace: Neurologie, ortopedie, urgentní medicina, medicina katastrof - nejlépe komplexně, pacient trvale upoután na lůžko
Termín vyhotovení znaleckého posudku: 30 - 60 dnů
Cena: dohodou
Specifikace: Odhad ceny zdravotnické techniky: endoskopické vybavení
Termín vyhotovení znaleckého posudku: do týdne
Cena: 1500 - 2000 Kč
Specifikace: Posouzení estetického vzhledu glazury 150 ks reklamních hrníčků (na glazuře se nachází drobné tečky) pro účely vyřízení reklamace.
Termín vyhotovení znaleckého posudku: Co v nejbližším termínu.
Cena: dohodou
Specifikace: Ohodnocení výše poškození, která byla spáchána mechanicky na lesních stromech (záměrný ořez a zničení lesních stromů).
Termín vyhotovení znaleckého posudku: Co v nejbližším termínu.
Cena: dohodou
Specifikace: Špatně provedná hydroizolace v přístavbě.
Termín vyhotovení znaleckého posudku: do 14 dnů
Cena: 5 000 - 10 000 Kč
Specifikace: Autodílna zamítla reklamaci turbodmychadla po 3 měsícich od vložení repas. turba
Termín vyhotovení znaleckého posudku: cca do 30. 03. 2014
Cena: dohodou
Specifikace:  Posudek na zamítnutou reklamaci Elektroworldem z důvodu oxidace. kapalina pochází
                         z výrobního procesu a ne kontaminací zákazníka jak tvrdí Brittex.
Termín vyhotovení znaleckého posudku: 21. 03. 2014
Cena: do 800 Kč
Specifikace*: Znalecký posudek pro stanovení ceny rodinného domu pro daňové účely.
Termín vyhotovení znaleckého posudku*: do 01. 12. 2012
Cena*: dohodou
Specifikace*: Stručný popis, čeho se znalecký posudek/odhad/konzultace bude týkat, povinný údaj.
Termín vyhotovení znaleckého posudku*: Např. do 01. 12. 2012 nebo do 1 týdne, 2 týdnů,
                                                                           povinný údaj.
Cena*: Nabídková cena v Kč nebo dohodou, povinný údaj.
Strana 2 z 2

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.