Poptávka znaleckých posudků, odhadů a konzultací

Poptávka znaleckých posudků, odhadů a konzultací

Specifikace: Ze vzorku dřeva (část prkna) určit o jaký druh dřeva se jedná a zpracovat případně znalecký posudek (pokud by se jednalo o jinou dřevinu než předpokládáme)
Termín: Co v nejbližším termínu
Cena: do 3 000 Kč
Specifikace: Posouzení kvality dosud odvedené práce (podbití OSB, nadkrokevní izolace, kontralatě), vyčíslit případné škody např. od deště, posoudit množství materiálu na střeše a na faktuře, posoudit cenu odvedené práce a v ideálním případě stanovit velikost střechy. Výkres neexistuje, lešení pan stavitel odvezl.
Termín: Co v nejbližším termínu
Cena: Dohodou
Specifikace: Od ledna 2015 v reklamaci zatékání střechy v novostavbě domu. Dnes (29.6.2015) otevřen sádrokarton, zjištěno velké množství plísně. Poptávám konzultace, příp. znalecký posudek.
Termín: Co v nejbližším termínu
Cena: Dohodou
Specifikace: Stanovení hodnoty plachetnice AVAR Costa 23 r.v. 1998
Termín vyhotovení znaleckého posudku: do 3 dnů
Cena: Dohodou
Specifikace: Podle fotodokumentace určit druh, značku, kategorii vozidla
Termín vyhotovení znaleckého posudku: Dle výsledku konzultace
Cena: Dle dohody (dle náročnosti)
Specifikace: vyhotovení znaleckého posudku kvůli neuznáné reklamaci televize 
Termín vyhotovení znaleckého posudku: co v nejbližším termínu
Cena: 8 000 Kč
Specifikace: Pojištění pobytu v nemocnici. Pojišťovna odmítá uhradit pobyt na léčebně dlouhodobě nemocných (LDN). Ve všeobecných pojistných podmínkách (VPP) ani v dodatcích není uvedeno, byl-li jsem léčen rehabilitační stanicí, fornálně přičleněné k léčebně dlouhodobě nemocných, která je umístěna v jiné části dačické nemocnice.
Termín vyhotovení znaleckého posudku: co v nejbližším termínu
Cena: dohodou
Specifikace: Jedná se o topinkovač Electrolux (typ EAT7800), u kterého se po přibližně 2 měsících používání objevila závada v podobě prasklého horního krytu v rozích přístroje. Reklamace byla zamítnuta, a to sice z důvodu, že vzniklá mezera je v normě, navíc se jedná o mechanické poškození. S reklamací nesouhlasím, poptávám vypracování nezávislého znaleckého posudku posouzení vady.
Termín vyhotovení znaleckého posudku: do 1 měsíce
Cena: Dohodou
Specifikace: vytržený zip u mikiny Puma, zakoupeno v únoru 2014, neuznána reklamace u A3 sport, nefunkční oděv
Termín vyhotovení znaleckého posudku: do konce listopadu 2014
Cena: 1000 Kč
Specifikace: příčiny koroze nerezového zásobníku určeného pro přímý ohřev vody (jde o výrobní vadu, chyby instalace či užívání apod.)
Termín vyhotovení znaleckého posudku: červen 2014
Cena: dohodou
Strana 1 z 2

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.