Poptávka expertízy ulomků plastů, poškození vozidla neznámým automobilem (Praha, okres Hlavní město Praha)

Poptávka expertízy ulomků plastů, poškození vozidla neznámým automobilem (Praha, okres Hlavní město Praha)

Specifikace: Podle fotodokumentace určit druh, značku, kategorii vozidla
Termín vyhotovení znaleckého posudku: Dle výsledku konzultace
Cena: Dle dohody (dle náročnosti)

Lokalita
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Město/obec: Praha - Prosek 

Kontakt na poptávajícího
Jméno a příjmení: Ing. Miloslav Stuna
Adresa: Mimoňská 24
Telefonní číslo: 721 50 34 32
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.