Poptávka znaleckého posudku, pojišťovna odmítá uhradit pobyt na léčebně dlouhodobě nemocných (Dačice, okres Jindřichův Hradec)

Poptávka znaleckého posudku, pojišťovna odmítá uhradit pobyt na léčebně dlouhodobě nemocných (Dačice, okres Jindřichův Hradec)

Specifikace: Pojištění pobytu v nemocnici. Pojišťovna odmítá uhradit pobyt na léčebně dlouhodobě nemocných (LDN). Ve všeobecných pojistných podmínkách (VPP) ani v dodatcích není uvedeno, byl-li jsem léčen rehabilitační stanicí, fornálně přičleněné k léčebně dlouhodobě nemocných, která je umístěna v jiné části dačické nemocnice.
Termín vyhotovení znaleckého posudku: co v nejbližším termínu
Cena: dohodou

Lokalita
Kraj: Jihočeský
Okres: Jindřichův Hradec
Město/obec: Dačice

Kontakt na poptávajícího
Jméno a příjmení: Antonín Vonderka
Adresa: Dlouhá 422, Dačice 380 01
Telefonní číslo: 728 311 704  
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.