Poptávka znaleckého posudku, vada krytu topinkovače (Praha)

Poptávka znaleckého posudku, vada krytu topinkovače (Praha)

Specifikace: Jedná se o topinkovač Electrolux (typ EAT7800), u kterého se po přibližně 2 měsících používání objevila závada v podobě prasklého horního krytu v rozích přístroje. Reklamace byla zamítnuta, a to sice z důvodu, že vzniklá mezera je v normě, navíc se jedná o mechanické poškození. S reklamací nesouhlasím, poptávám vypracování nezávislého znaleckého posudku posouzení vady.
Termín vyhotovení znaleckého posudku: do 1 měsíce
Cena: Dohodou

Lokalita
Kraj: Hlavní město Praha
Městský obvod: Praha 8
Město/obec: Praha

Kontakt na poptávajícího
Jméno a příjmení: Tomáš Kašper
Adresa: -
Telefonní číslo: - 
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.