Ukázkový vyplněný vzor - Poptávka znaleckého posudku, Litomyšl*

Ukázkový vyplněný vzor - Poptávka znaleckého posudku, Litomyšl*

Specifikace*: Znalecký posudek pro stanovení ceny rodinného domu pro daňové účely.
Termín vyhotovení znaleckého posudku*: do 01. 12. 2012
Cena*: dohodou

Lokalita
Kraj*: Pardubický
Okres*: Svitavy
Město/obec*: Litomyšl

Kontakt na poptávajícího
Jméno a příjmení*: Jiří Novák
Adresa: Smetanovo náměstí 1, Litomyšl, 570 01
Telefonní číslo: 777 777 777, 461 777 777
E-mail*: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

* položka musí být vyplněna!

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.