Články

Zasílání novinek na Znaleckémportálu.cz e-mailem

11Říj 2011
Napsal uživatel Znaleckýportál.cz 
PDFTiskEmail
logo pro clankyZnaleckýportál.cz nabízí jednou týdně zasílání aktuálních novinek ze sekcí Diskuze; Články; Vzdělání, zaměstnání a Odkazy na Vaši emailovou adresu. Zaregistrování pro odebírání novinek naleznete na hlavní stránce. Pro následnou registraci stačí zadat email a potvrdit odebírání. Pokud budete chtít odběr novinek zrušit, postup je stejný jako při registraci. O odebírání novinek nebo o případném zrušení odebírání novinek budete informováni na Vámi zadanou e-mailovou adresu. V případě potíží se obraťte s dotazem na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .
   

Krátce o kategorii Diskuze

11Říj 2011
Napsal uživatel Znaleckýportál.cz 
PDFTiskEmail
logo pro clankyV této kategorii je možné zakládat diskuze podle oborů. Jejím hlavním cílem je debata o problémech při vykonávání znalecké činnosti, při vypracovávání znaleckých posudků apod. Dalším záměrem je předávání si zkušeností a názorů. V diskuzích by se neměli uvádět žádné osobní informace, které by poškozovaly jiné osoby. Před započetím užívání diskuzí si prosím přečtěte Pravidla pro psaní diskuzí a komentářů.
   

Máte články, které byste chtěli publikovat? Zašlete je nám!

11Říj 2011
Napsal uživatel Znaleckýportál.cz 
PDFTiskEmail
logo pro clankyZnaleckýportál.cz uvítá jakoukoliv spolupráci, a proto je zde možnost prezentovat Vaše články. Znalci, Znalecké ústavy, Vysoké školy, Komory či asociace mohou své články zasílat na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a po schválení budou články uveřejněny. Články zde budou uloženy pro budoucí generace a pro Vás to bude možnost jak se zviditelnit (reklama) nejen mezi znalci, ale i širokou vřejnost. Před započetím užívání komentářů u článku si prosím přečtěte Pravidla pro psaní diskuzí a komentářů.
   

Zápis do sekce Katalog znalectví

29Zář 2011
Napsal uživatel Znaleckýportál.cz 
PDFTiskEmail
logo pro clankyDo Katalogu znalectví se může zapsat každý, kdo o to požádá. Je to určitá forma reklamy a zviditelnění pro Znalce, Znalecké ústavy, Vysoké školy a Komory a asociace. Dále slouží k tomu, pokud znalec na stránkách uvede článek, propojí se jeho jméno pod článkem s jeho jménem uvedeným v sekci Katalog znalectví, (může být, ale nemusí, to samé bude platit i pro Znalecké ústavy). Čtenář tak bude o autorovi vědět základní informace vč. oborů, ve kterých působí a bude ho moci s obdobným problémem kontaktovat. Dále jeho zápis bude využit při kontaktování občanem přes službu „Poradna“, kde znalec může získat nové kontakty a příp. zákazníky. Žádost o zapsání do Katalogu znalectví je opět možný přes email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Obratem Vám bude zaslána podoba informací o Vaší osobě, které můžete libovolně poupravit. Po Vašem schválení budou informace zveřejněny na Znaleckémportále.cz
   

Vznik Znaleckéhoportálu.cz

08Zář 2011
Napsal uživatel Znaleckýportál.cz 
PDFTiskEmail
logo pro clankyV krátkém článku zde popíši, co mě vedlo k založení Znaleckéhoportálu.cz. Asi prvotním impulsem byla diplomová práce, kterou jsem vypracoval na Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně s názvem „Aktuální otázky znalecké činnosti“. Záměr práce bylo zjištění, co znalcům obecně vadí na znalecké činnosti a co by změnili.
   

Strana 6 z 6

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.