Články

   

Představení nové knihy s názvem ZNALECTVÍ od JUDr. Ing. Lukáše Křístka, MBA

02Čec 2013
Napsal uživatel Ing. Petr Škoch 
PDFTiskEmail
Vážení příznivci Znaleckého portálu,

znalectvi-100v minulém týdnu se k nám dostala nová kniha s názvem ZNALECTVÍ, kterou napsal náš kolega JUDr. Ing. Lukáš Křístek, MBA. Jak je patrno z názvu, kniha se zaobírá znaleckou činností, a ke zpestření zážitku při čtení využívá praktických příkladů a věcné judikatury. Abychom Vám lépe přiblížili, o čem se v knize dočtete, se svolením autora uvádíme předmluvu z knihy, kterou sepsal prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
   
   

Jak se stát soudním znalcem?

03Dub 2013
Napsal uživatel Ing. Jaroslav Chovanec, Ph.D., Ing. Petr Škoch 
PDFTiskEmail
logo3V poslední době nás oslovujete s dotazem, jak se stát soudním znalcem. Abychom dokázali odpovědět širšímu okruhu tazatelů, připravili jsme pro Vás krátký článek k této problematice.
   

3. reportáž: A&CE Consulting, s.r.o. (video)

11Bře 2013
Napsal uživatel Ing. Petr Škoch 
PDFTiskEmail

                  

   

Novelizace zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb., s účinností od 01. 01. 2013

30Led 2013
Napsal uživatel Ing. Petr Škoch a kolektiv 
PDFTiskEmail
1  ÚVOD

logo3Dne 03. 01. 2013 proběhlo v kongresovém centru brněnského výstaviště každoroční školení týkající se novelizace zákona č. 151/1997 Sb. a vyhlášky č. 3/2008 Sb. Tradičně zde vystoupila Ing. Vlasta Scholzová z Ministerstva financí České republiky a prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc., bývalý ředitel Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. V tomto krátkém článku si popíšeme, podle nás, významné změny v zákoně o oceňování majetku a oceňovací vyhlášce.
   

2. reportáž: Textilní zkušební ústav (video)

13Pro 2012
Napsal uživatel Ing. Petr Škoch 
PDFTiskEmail
Připravili jsme pro Vás 2. reportáž z Textilního zkušebního ústavu. V reportáži je v krátkosti zachycena historie Textilního zkušebního ústavu až do doby, kdy byl zapsán jako znalecký ústav ministerstvem spravedlnosti. Dále jsme zde položili několik otázek vedoucímu akreditované zkušební laboratoře a znalci panu Vladimíru Štorkovi týkající se zkušebnictví a znalectví v oboru textílii. Doufáme, že Vás tato reportáž zaujme a přinese Vám nové a užitečné informace. Pokud budete potřebovat radu v oboru textílii, či vypracovat znalecký posudek, neváhejte navštívit Katalog znalectví na Znaleckémportálu.cz, kde naleznete kontakt a internetové stránky Textilního zkušebního ústavu. Pro veřejnost připravujeme "Poptávku znaleckých posudků". O možnosti, jak poptávat znalecké posudky Vás budeme informovat v blízké době krátkým článkem.

                     

   

1. reportáž: Znaleckýportál.cz (video)

13Pro 2012
Napsal uživatel Ing. Petr Škoch 
PDFTiskEmail
           
                      

   

Aplikace funkčních biometrických parametrů pro hodnocení dřevin ve forenzní ekotechnice: les a dřevin

04Lis 2012
Napsal uživatel Ing. Kateřina Holušová 
PDFTiskEmail
1  ÚVOD

18.lesni hospodarstviForenzní ekotechnika: les a dřeviny (dále jen FEld) se zabývá systémovým zjišťováním a posuzováním stavů a vazeb znaleckého objektu – s důrazem na les a dřeviny. Tyto znalecké objekty zkoumání se vyskytují v prostředí, kterým jsou rovněž i součástí, v ekosystému [1]. Jde, mimo jiné, o provedení výběru, analýzy a určení postupů a cílů při využití informačních a detekčních technologií zejména v subsystému C: Funkční diagnostika Metody kontaktního ohodnocování rostlinstva (Contact Flora Assessment) – dále jen Metoda „CFA"
   

Návrh kritérií funkčních biometrických parametrů pro ohodnocování dřevin

06Říj 2012
Napsal uživatel Ing. Kateřina Rebrošová 
PDFTiskEmail
1  ÚVOD

18.lesni hospodarstviDle [2] je komplexní popis činnosti celého systému možný jen při hodnocení stromových jedinců jako celistvých organismů.
Posouzení zdravotního stavu stromového jedince (stanoviště, okolní prostor) – zjištění objektivních skutečností, které se budou blížit exaktnosti, je základním předpokladem pro vypracování objektivních znaleckých posudků z pohledu Forenzní ekotechniky: les a dřeviny
   

Strana 3 z 6

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.