Potřebujete znalecký posudek, odhad, či odborné konzultace? Inzerujte na Znaleckémportálu.cz!

Potřebujete znalecký posudek, odhad, či odborné konzultace? Inzerujte na Znaleckémportálu.cz!

08Pro 2013
Napsal uživatel Ing. Petr Škoch 
PDFTiskEmail
logo3Potřebujete znalecký posudek, odhad čí odborné konzultace? Nevíte si rady s výběrem znalce, znaleckého ústavu nebo odhadce? Potřebujete odborné konzultace? Nejste si jisti, či nevíte na koho se obrátit? Využijte služeb Znaleckéhoportálu.cz a inzerujte u nás!

Znaleckýportál.cz denně navštíví několik desítek odborníků ze všech oborů znalecké a odhadcovské činnosti. Jedná se o vyškolené speciality z oborů bezpečnosti práce; dopravních nehod; odhadů hodnoty nemovitostí, oceňování movitého majetku, podniků; elektroniky; elektrotechniky; geodézie; chemie; kybernetiky; textilií; lesního hospodářství; ochrany přírody; myslivosti; písmoznalectví; požární ochrany; stavebnictví; strojírenství; zdravotnictví; veterinářství; psychologie; psychiatrie; zemědělství a mnoho dalších. Této skutečnosti jsme se rozhodli využít a umožnit Vám vkládání poptávek na zpracování znaleckých posudků, odhadů, odborných konzultací apod. prostřednictvím internetových stránek Znaleckýportál.cz.

Jak poptávka funguje?
  1. V závěru článku naleznete tlačítko Vložit poptávku znaleckého posudku, odhadu nebo konzultace. Tento odkaz je umístěn také na úvodní stránku Znaleckéhoportálu.cz (odkaz na hlavní stránku) v části Poptávka posudků Kliknutím na tlačítko vstoupíte na Formulář inzerce, který je nutné vyplnit a odeslat. Položky označené hvězdičkou *, je nutné vyplnit.
  2. Dále zde naleznete odkazy na vyplněný vzor poptávky znaleckého posudku a vzor poptávky znaleckého posudku s komentářem, které Vám budou nápomocny při vyplňování Formuláře inzerce.
  3. V případě, že nebudete chtít poptávku znaleckého posudku, odhadu nebo konzultací uveřejňovat, vyplňte Formulář inzerce a do první položky Stručný název vepište DŮVĚRNÉ. V tomto případě budeme řešit Vaší záležitost individuálně.
  4. Poptávku znaleckého posudku, odhadu a konzultace co v nejkratší době zveřejníme na Znaleckémportálu.cz, o přijetí poptávky a následném zveřejnění budete informování na Vámi zadanou e-mailovou adresu.
  5. Vámi podaná poptávka znaleckého posudku, odhadu a konzultace bude uvedena v sekci Poptávka znaleckých posudků, odhadů a konzultací.

Co Vás to bude stát?
Služba bude pro tuto chvíli zprostředkovávána zdarma, ale v budoucnu bude zpoplatněna. Získané finanční prostředky budou využity na chod a rozvoj Znaleckéhoportálu.cz.

Proto neváhejte a využijte této jedinečné možnosti! V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat přes kontaktní formulář na e-mailovou adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 
Vložit poptávku: fb

Vyplněný vzor poptávky znaleckého posudku: Klikněte zde
Vzor poptávky znaleckého posudku s komentářem: Klikněte zde
Pokud máte zájem přidat komentář ke článku, musíte se nejdříve přihlásit na hlavní stránce nebo zaregistrovat.

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.