Barva jako identifikační znak šperkových kamenů

Barva jako identifikační znak šperkových kamenů

09Lis 2013
Napsal uživatel RNDr. Ivan Turnovec 
PDFTiskEmail
korundysyntetBarva minerálu záleží na jeho fyzikálních vlastnostech a na vnímání pozorovatele. Z hlediska fyzikálního můžeme říci, že povrch jakéhokoli objektu, má barvu světla které odráží. To závisí na složení spektra dopadajícího světla a na tom, které složky spektra tohoto světla povrch odráží a které pohlcuje, a s jakou intenzitou. Stejně tak záleží na úhlu pozorování objektu. Filtry pro separaci barev zcela pohlcují určité barvy, a s jejich pomocí lze vymezit jednotlivé barevné složky. Ukázalo se, že to může pomoci při identifikaci určitých typů barevných látek. .

"Chelsea filtr“ byl původně vyvinutý společností a Payne Anderson v roce 1934 ve spolupráci s gemmology z Chelsea College pro vědu a techniku. Filtr je určen k přenosu pouze pro tmavě červená a žluto-zelené světlo (pro červené vlnové délky kolem 690 nanometrů a žluto-zelené kolem 570 nanometrů). Původně sloužil k rozlišení přírodního smaragdu od jeho imitací (tehdy hlavně skla, turmalínu a olivínu). Rozlišení přírodního smaragdu od jeho imitací je možné proto, že chrom s obsahem železa a vanadu ve smaragdu emituje při osvětlení bílým světlem červené fluorescence. U imitací k tomu nedochází. Při studiu Chelzea lupou mají smaragdy růžové až červené odstíny, zatím co sklo či olivín zůstávají zelené. Následně bylo zjištěno, že Chelsea filtr je schopen též rozlišit modrou barvu, kterou si zachovává přírodní akvamarín a modrý topaz, a odlišit tyto od syntetických spinelů, které na rozdíl od přírodních vyzařují pod bílým světlem červené fluorescence.

Mnohé drahokamy určí změna barvy při pohledu přes Chelsea barevný filtr. Změna pomůže rozlišit rubín od syntetických náhražek; smaragd a akvamarín od syntéz spinelových. Také rozliší modré kobaltové sklo a modrý syntetický spinel od přírodních modrých kamenů.

Jak používat Chelsea FILTR
Držte filtr cca 4 cm od očí. Osvětlete kamen silnou žárovku nebo baterkou. Kámen může jevit změnu barvy. Filtr musí být v blízkosti oka, ale není nutné držet filtr poblíž kamene, a tak i položky ve vitríně mohou být přezkoumány, pokud jsou osvětleny dostatečně silným zdrojem světla. Bílé světlo se skládá ze všech barev duhového (spektra): červená, žlutá, zelená, modrá. Barvy jsou známy technicky, jak vlnové délky světla. A přírodní drahokam bude absorbovat jen některé vlnové délky, ostatní, části bílého světla umožní aby se dosáhlo na první pohled zdání jiné barvy. Smaragd pohlcuje téměř všechny žluté a zelené vlnové délky. Chelsea filtr je také odfiltrovává. Vzhledem k tomu, že žlutá a zelená je absorbována také smaragdem prochází filtrem pouze červená. U přírodního smaragdu se změní zelená na červenou barvu, jiné kameny zůstávají zelené. Jas červené, závisí na množství chromu přítomném v kameni. Ve většině zelených kamenů není žádný chrom. V přírodních smaragdech je chrom přítomen v malém množství, zatím co v syntetických smaragdech je chrom ve velkém množství. Proto se sklo, olivín, safír a další, jeví přes filtr zelené, zatím co většina přírodních smaragdů se jeví červená (od temně červené až po zářivě červenou). U syntetických smaragdů se často objeví velice intensivní červená barva. Nutno upozornit, že některé moderní syntetické smaragdy se zobrazují pouze temně červené a zase u některých přírodních smaragdů se neobjevuje červená barva vůbec. Chelsea filtr, nám sice umožní označit, které kameny mohou být smaragdem, ale nebude dávat jednoznačné výsledky. Nicméně je to užitečný pomocník i pro testování jiných drahých kamenů. Přírodní zelené kameny zůstanou zelené i přes filtr: (enstatit, sklo, peridot, safír, turmalín). Jiné barvu při pohledu přes filtr změní: alexandrit je červený v umělém světle, světlejší pak za denního světla. Zirkon načervenalý, démantoid načervenalý, akvamarin má kalnou šedozelenou barvu. Syntetický korund, který vypadá jako alexandrit, se bude jevit stejně červený přes filtr jak při umělém, tak i denním světle. Červené granáty a skla se objeví tmavě červené přes filtr.

Žádný tester není na "100% spolehlivý", to je třeba si stále uvědomovat. Chelsea Filtr detekuje přítomnost chromu a kobaltu. Rozsah barvy a její změny, závisí na množství chromu nebo kobaltu, který je v minerálu přítomen. Pro jednoznačnou identifikaci musíme využít kombinaci více metod. Pomoci mohou i další speciální filtry.

                                                                                                   Autor: RNDr. Ivan Turnovec
                                                                                                                  znalec  
                                                                                                   http://gemologie.turnovec.cz/ 


Pokud máte zájem přidat komentář ke článku, musíte se nejdříve přihlásit na hlavní stránce nebo zaregistrovat.

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.