Rozhovor s prof. PhDr. Jiřím Strausem, DrSc. znalcem z oboru Kriminalistika - forenzní biomechanika z pořadu HYDE PARK CIVILIZACE (video)

Rozhovor s prof. PhDr. Jiřím Strausem, DrSc. znalcem z oboru Kriminalistika - forenzní biomechanika z pořadu HYDE PARK CIVILIZACE (video)

23Zář 2013
Napsal uživatel Ing. Petr Škoch 
PDFTiskEmail
Sdílíme zde rozhovor s prof. PhDr. Jiřím Strausem, DrSc. znalcem z oboru Kriminalistika, odvětví Kriminalistika, specializace Forenzní biomechanika, který byl natočen Českou televizí v pořadu HYDE PARK CIVILIZACE a zveřejněn dne 06. 10. 2012.

              

Zdroj: http://www.youtube.com/watch?v=tkM7Eqf_zHg

Pokud máte zájem přidat komentář ke článku, musíte se nejdříve přihlásit na hlavní stránce nebo zaregistrovat.

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.