Představení časopisu Kriminalistika

Představení časopisu Kriminalistika

27Čec 2013
Napsal uživatel Ing. Petr Škoch 
PDFTiskEmail
fotoV tomto krátkém příspěvku bychom Vám chtěli představit časopis Kriminalistika, který je vydáván Ministerstvem vnitra České republiky a vychází čtvrtletně.

Historie časopisu spadá až do roku 1968. Časopis přináší aktuální poznatky týkající se kriminologie, soudního lékařství, práva, psychiatrie, psychologie a dalších příbuzných oborů. Je určen pro odborníky v oblasti kriminalistiky, soudce, státní zástupce, advokáty, soudní znalce, studenty a další. Na stránkách Ministerstva vnitra České republiky je možné některé starší čísla stáhnout. Podrobnější informace naleznete v následujícím videu.

              

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=SkDGaLIAD8M

Literatura, zákony, vyhlášky a internetové stránky
[1] http://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d
[2] Obrázek: http://www.mvcr.cz/clanek/kriminalistika-728588.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d

Pro zobrazení více informací (internetové stránky): Klikněte zde
Pro zobrazení přehledu obsahů jednotlivých čísel: Klikněte zde

Pokud máte zájem přidat komentář ke článku, musíte se nejdříve přihlásit na hlavní stránce nebo zaregistrovat.

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.