2. reportáž: Textilní zkušební ústav (video)

2. reportáž: Textilní zkušební ústav (video)

Zveřejněno v Články - Textilie
13Pro 2012
Napsal uživatel Ing. Petr Škoch 
PDFTiskEmail
Připravili jsme pro Vás 2. reportáž z Textilního zkušebního ústavu. V reportáži je v krátkosti zachycena historie Textilního zkušebního ústavu až do doby, kdy byl zapsán jako znalecký ústav ministerstvem spravedlnosti. Dále jsme zde položili několik otázek vedoucímu akreditované zkušební laboratoře a znalci panu Vladimíru Štorkovi týkající se zkušebnictví a znalectví v oboru textílii. Doufáme, že Vás tato reportáž zaujme a přinese Vám nové a užitečné informace. Pokud budete potřebovat radu v oboru textílii, či vypracovat znalecký posudek, neváhejte navštívit Katalog znalectví na Znaleckémportálu.cz, kde naleznete kontakt a internetové stránky Textilního zkušebního ústavu. Pro veřejnost připravujeme "Poptávku znaleckých posudků". O možnosti, jak poptávat znalecké posudky Vás budeme informovat v blízké době krátkým článkem.

                     

Pokud máte zájem přidat komentář ke článku, musíte se nejdříve přihlásit na hlavní stránce nebo zaregistrovat.

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.