Krátce o kategorii Diskuze

Krátce o kategorii Diskuze

11Říj 2011
Napsal uživatel Znaleckýportál.cz 
PDFTiskEmail
logo pro clankyV této kategorii je možné zakládat diskuze podle oborů. Jejím hlavním cílem je debata o problémech při vykonávání znalecké činnosti, při vypracovávání znaleckých posudků apod. Dalším záměrem je předávání si zkušeností a názorů. V diskuzích by se neměli uvádět žádné osobní informace, které by poškozovaly jiné osoby. Před započetím užívání diskuzí si prosím přečtěte Pravidla pro psaní diskuzí a komentářů. Pokud máte zájem přispívat do sekce diskuze, musíte se nejdříve přihlásit na hlavní stránce nebo  zaregistrovat. Založení diskuze: Novou diskuzi založíte kliknutím na příslušný obor a dále kliknutím na tlačítko „Nové téma“!  Pokud je v oboru více odvětví, do předmětu diskuze na začátek napište název odvětví, popř. specializaci, kterého se diskuze týká. Pomůže to tak ke snadnější orientaci v diskuzích. Vzor názvu odvětví, specializace v předmětu diskuze, např.:"Stavebnictví, Stavby obytné: Název diskuze". Jak na hlavní stránce Znaleckéhoportálu.cz, tak na hlavní stránce Diskuzí jsou zobrazovány nejnovější založené diskuze a komentáře.
.

Zpět na Znalectví - obecně


Pokud máte zájem přidat komentář ke článku, musíte se nejdříve přihlásit na hlavní stránce nebo zaregistrovat.

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.