Zápis do sekce Katalog znalectví

Zápis do sekce Katalog znalectví

29Zář 2011
Napsal uživatel Znaleckýportál.cz 
PDFTiskEmail
logo pro clankyDo Katalogu znalectví se může zapsat každý, kdo o to požádá. Je to určitá forma reklamy a zviditelnění pro Znalce, Znalecké ústavy, Vysoké školy a Komory a asociace. Dále slouží k tomu, pokud znalec na stránkách uvede článek, propojí se jeho jméno pod článkem s jeho jménem uvedeným v sekci Katalog znalectví, (může být, ale nemusí, to samé bude platit i pro Znalecké ústavy). Čtenář tak bude o autorovi vědět základní informace vč. oborů, ve kterých působí a bude ho moci s obdobným problémem kontaktovat. Dále jeho zápis bude využit při kontaktování občanem přes službu „Poradna“, kde znalec může získat nové kontakty a příp. zákazníky. Žádost o zapsání do Katalogu znalectví je opět možný přes email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Obratem Vám bude zaslána podoba informací o Vaší osobě, které můžete libovolně poupravit. Po Vašem schválení budou informace zveřejněny na Znaleckémportále.cz .

Zpět na Znalectví - obecně


Pokud máte zájem přidat komentář ke článku, musíte se nejdříve přihlásit na hlavní stránce nebo zaregistrovat.

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.