__404__

Tip pro přispívání

Pokud máte zájem přispívat do sekce diskuze, musíte se nejdříve přihlásit na hlavní stránce nebo  zaregistrovat.
Založení diskuze: Novou diskuzi založíte kliknutím na příslušný obor a dále kliknutím na tlačítko „Nové téma“!
Pokud je v oboru více odvětví, do předmětu diskuze na začátek napište název odvětví, popř. specializaci, kterého se diskuze týká. Pomůže to tak ke snadnější orientaci v diskuzích.
Vzor názvu odvětví, specializace v předmětu diskuze, např.:"Stavebnictví, Stavby obytné: Název diskuze"
Jak na hlavní stránce Znaleckéhoportálu.cz, tak na hlavní stránce Diskuzí jsou zobrazovány nejnovější založené diskuze a komentáře.

Poslední diskuze

Znalecký posudek a daň z přijmů
Ekonomika
Chtěl bych se zeptat, řeším klienta, který daroval byt své vlastní dceři a ta ho následně bude prodávat.

Podle nyní platného zákona č. 586/1992...
napsal: Offline
10. reportáž o znalecké činnosti v oblasti oceňování nemovitých věcí s Ing. Petrem Ortem, Ph.D.
Znalectví - obecně
Zde můžete uvést své návrhy na otázky k 10. reportáži o znalecké činnosti v oblasti oceňování nemovitých věcí s Ing. Petrem Ortem, Ph.D., výkonným ředitelem...
napsal:Znaleckýportál.cz Offline

Znalectví - obecně
Přijímání návrhů otázek do 7. reportáže již skončilo.
napsal:Znaleckýportál.cz Offline

Znalectví - obecně
Dobrý den, pane inženýre,

reportáž s doc. Vémolou je uvedena zde: http://www.znaleckyportal.cz/index.php?option=com_content&view=article&am...
napsal:Znaleckýportál.cz Offline
11. reportáž o znalecké činnosti v oblasti oceňování podniků s prof. Ing. Milošem Maříkem, CSc.
Znalectví - obecně
Zde můžete uvést své návrhy na otázky ke 11. reportáži o znalecké činnosti v oblasti oceňování podniků s prof. Ing. Milošem Maříkem, CSc., vedoucím Katedry ...
napsal:Znaleckýportál.cz Offline
9. reportáž o znalecké činnosti v oblasti patologie s prof. MUDr. Miroslavem Hirtem, CSc.
Znalectví - obecně
Zde můžete uvést své návrhy na otázky k 9. reportáži o znalecké činnosti v oblasti patologie s prof. MUDr. Miroslavem Hirtem, CSc., vedoucím Ústavu soudního...
napsal:Znaleckýportál.cz Offline
8. reportáž o postavení znalce v občanském soudním řízení s JUDr. Kateřinou Čuhelovou
Znalectví - obecně
Zde můžete uvést své návrhy na otázky k 8. reportáži o postavení znalce v občanském soudním řízení s JUDr. Kateřinou Čuhelovou, soudkyní Krajského soudu v Brně.
napsal:Znaleckýportál.cz Offline

Znalectví - obecně
Koukám, že ministerstvo má asi málo peněz, protože každých 5 let vybírat 5000,-Kč za prodloužení znaleckého oprávnění je podle mě nehorázné. To snad je možn...
napsal: Offline
Máte připomínky k novému návrhu zákonu o soudních znalcích? Diskutujte zde nebo zašlete připomínky!
Znalectví - obecně
Máte připomínky k novému návrhu zákonu o soudních znalcích ze dne 27. 05. 2013? Napište nám Vaše připomínky zde do diskuze nebo je zašlete na info@znaleckyp...
napsal:Znaleckýportál.cz Offline
7. reportáž o znalecké činnosti v oblasti Psychiatrie a Sexuologie s MUDr. Petrou Sejbalovou
Znalectví - obecně
Zde můžete uvést své návrhy na otázky k 7. reportáži o oboru Zdravotnictví, odvětví Psychiatrie a Sexuologie s MUDr. Petrou Sejbalovou.
napsal:Znaleckýportál.cz Offline

Bad karma: we can't find that page!

You asked for {%sh404SEF_404_URL%}, but despite our computers looking very hard, we could not find it. What happened ?

  • the link you clicked to arrive here has a typo in it
  • or somehow we removed that page, or gave it another name
  • or, quite unlikely for sure, maybe you typed it yourself and there was a little mistake ?

{sh404sefSimilarUrlsCommentStart}It's not the end of everything though : you may be interested in the following pages on our site:{sh404sefSimilarUrlsCommentEnd}

{sh404sefSimilarUrls}

logo pro clankyZnalci jsou jmenování ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu. Znaleckých oborů je 49 počínaje Bezpečností práce a konče Zemědělstvím. Znalcem se dotyčná osoba může stát, pokud sama o jmenování požádá nebo ji navrhne státní orgán, vědecká instituce, vysoká škola či organizace. Podmínkou jmenování je státní občanství České republiky, dále se může znalcem v České republice stát občan jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státní příslušník jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Musí být  způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu; bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí,  jako by nebyla odsouzena; nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících. Právo vykonávat znaleckou činnost zaniká smrtí znalce; prohlášením za mrtvého; zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům; pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce; pravomocným uložením sankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků; nebo na základě písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podané ministerstvu spravedlnosti nebo předsedovi krajského soudu.